Slide background

FAQ

Glas

Alcuro Glas en Kozijnen geeft 10 jaar garantie op verticaal geplaatste isolerend dubbelglas en HR beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, inwendige condensatie, inwendige stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd. De volledige garantiebepalingen kunt u onder aan de website vinden bij garantie.

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolatieglas en zeker bij enkelglas zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in het product. Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren zoals het plaatsen van ventilatieroosters.

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder een bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels. Het risico op deze kleurvlekken bij isolerend dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij HR beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze kleurvlekken al fors.

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u het risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren. HR beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Zo’n kleurverschil is geen reden voor reclamatie.

 

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen lijkt te zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de uit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt, en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk.

Een breuk in het glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer da 30o C ontstaat, kan en ruit op een bijzondere manier breken.Dit heet thermische breuk. Een thermische breuk is geen productiefout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door: – jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen, – uw zonwering aan de buitenzijde van de ruit niet halverwege de ruit laten zakken zodat de helft van de ruit in de zon zit en de andere helft niet, – verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen, – de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie, – geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing en – handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudwaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing). Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen of waar in de massa gekleurd glas toegepast wordt is het raadzaam gehard glas toe te passen.

U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens te bewaren van de glaszetter of het montagebedrijf van de beglazing. Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, dan kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de garantie van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en productiedatum van de beglazing. Zo weet u van welke fabrikant de beglazing is en wanneer de beglazing geproduceerd is.

Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Met betrekking tot het onderhoud is het belangrijk dat het schilderwerk, de kit en of de beglazingsrubbers (afdichting tussen beglazing en kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om tenminste één keer per jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en of de beglazingsrubbers te (laten) controleren op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.

Kozijnen

Wij geven 10 jaar garantie op aluminium, houten en kunststof kozijnen en 2 jaar garantie op het beslag.

Ja dat kunnen wij, alleen naar buiten toe openslaande ramen kunnen niet in draaikiep uitvoering geleverd worden. Ramen zijn standaard naar binnen toe openslaande draaikiep ramen.

Regelmatig afnemen met een vochtige doek is voldoende om uw kozijn mooi en netjes te houden. Daarbij mag u geen ontvetter gebruiken want dat kan het kozijn aantasten.

Ventilatie

Alcuro Glas en Kozijnen geeft 5 jaar garantie tegen defecten die het gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal.

Standaard is een ventilatierooster zowel links als rechts voorzien van een bedieningshendel. U kunt ook een koordbediening of een stangbediening erbij nemen, dat heeft wel een meerprijs.

Aerofil is een filter die in een ventilatierooster geplaatst kan worden. Hebt u last van pollen, maar wilt u toch frisse lucht in huis? Plaats dan een Aerofil in uw ventilatierooster! Deze filter haalt tot 90% fijnstof en pollen uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Aerofil is heel eenvoudig en snel te monteren. Ook wanneer hij verzadig is, kan je heel snel een nieuwe filter plaatsen, zodat u weer over frisse en gefilterde buitenlucht in uw woning krijgt. Bij een gewoon filter bepaalt de poriëngrootte welke stofdeeltjes er door het filter kunnen. Hoe kleiner de gaatjes, hoe meer kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. Maar de luchtweerstand neemt dan wel heel snel toe, waardoor de filter minder goed werkt en zelfs verstopt. Zo komt er geen verse lucht meer door de ventilatieroosters, wat uiteraard niet de bedoeling is. Een dergelijk filter moet heel snel vervangen worden, waardoor het kostenplaatje natuurlijk snel oploopt.. Werking van Aerofil De belangrijkste eigenschap van Aerofil is dat hij permanent elektrostatisch geladen is. Door die elektrostatische lading trekt iedere vezel in het filter als een magneet stof en pollen aan en houdt deze vast. De open structuur van het filter laat toch heel gemakkelijk de gezuiverde lucht door. Aerofil combineert dus een hoge efficiëntie met een lage luchtweerstand.

Dakramen

Alcuro Glas en Kozijnen levert Velux dakramen. Velux garandeerd dat zij voor dakramen tot 25 jaar oud vrijwel elk onderdeel kan leveren! Velux geeft 10 jaar garantie op de dakramen. Daarnaast geeft Velux 3 jaar garantie op raamdecoratie zoals verduisterende rolgordijnen, verduisterende rolgordijnen duo, rolgordijnen, jaloezieën en geplisseerde gordijnen.

Ja, dat is mogelijk. Wanneer het vervangen van een glaselement noodzakelijk is kunt u contact opnemen met Alcuro Glas en Kozijnen. Zorg ervoor dat u alle gegevens van het dakvenster bij de hand heeft. U vindt deze gegevens op het typeplaatje van het VELUX dakvenster. Dit typeplaatje bevindt zich op de rechterbovenhoek van het dakvenster en bevat informatie over het type en de leeftijd van het dakvenster.

In de meeste gevallen is er geen vergunning of meldingsplicht vereist voor het plaatsen van een VELUX dakraam. VELUX raadt u wel aan om dit te controleren bij uw gemeente of woningbouwvereniging. U kunt ook de site van het ministerie van VROM raadplegen voor meer informatie.

Het onderhoud aan uw dakraam is afhankelijk van het type dakraam dat u heeft aangeschaft. Toch kunnen we u wel een indicatie aangeven van het onderhoud dat u kunt verwachten aan uw dakraam. Onderhoud aan dakramen bestaat in zijn algemeen uit:

  1. Schoonmaken van het glas.
  2. Gootstukken reinigen (minimaal 1x per jaar).
  3. Foam van het gootstuk vervangen (wanneer deze broos wordt).
  4. Houtwerk van het kozijn behandelen (alleen bij blank en wit afgelakte grenenhouten dakramen). Behandel uw dakraam dan periodiek (1x per 2-4 jaar) met lak.

LET OP: De kozijnen van het wit afgelakte, onderhoudsarme dakramen hoeven alleen afgenomen te worden met een vochtige doek).